Hoofdmenu openen
Status van vrouwen in de wereld (Lauren Streib, Newsweek 20 September 2011)

Vrouwendiscriminatie is een gevolg van seksisme dat zich uit in de achterstelling van vrouwen in bijvoorbeeld zeggenschap over het eigen leven en seksualiteit, opleiding, politieke mogelijkheden, werk en salaris. Vrouwendiscriminatie heeft geleid tot verzet bij vrouwen en soms bij mannen, en daarmee tot het feminisme, dat in Nederland als eerste feministische golf en tweede feministische golf tot uiting is gekomen. Het slagen van het verzet heeft geleid tot een proces van vrouwenemancipatie.

Vrouwendiscriminatie kan al beginnen in de baarmoeder. Sinds de jaren 80 van de twintigste eeuw ontstaat er een mannenoverschot in enkele Aziatische landen, zoals China en India. In de eerste helft van de eenentwintigste eeuw verwacht men daar een mannenoverschot van 12 tot 15 procent. Dit wordt onder andere veroorzaakt doordat via een echoscopie tijdens de zwangerschap het geslacht van de vrucht kan worden bepaald. De ouders besluiten dan vaak tot abortus als het om een meisje gaat. Daarnaast worden vrouwelijke zuigelingen soms verwaarloosd, wat een grotere sterfte van de babymeisjes tot gevolg heeft.

Zie ookBewerken