Vrije groep

In de groepentheorie, een deelgebied van de wiskunde, is een vrije groep een groep G met een deelverzameling S van G, zodanig dat elk element van G in een en slechts een manier als een product van een eindig aantal elementen van S en hun inversen kan worden geschreven. Een verwant maar desalniettemin verschillend begrip is een vrije abelse groep.