Vrij vers

Een vrij vers is een gedicht zonder regelmatige strofebouw. De eerste strofe telt bijvoorbeeld zes, de tweede twee, de derde vijf verzen.

De strofe in een vrij vers heeft veelal een eenheid van idee.

Vrije verzen hebben vaak eveneens geen vast maatsysteem.

Het ontbreken van (eind)rijm komt eveneens vrij vaak voor in het vrije vers. Daarentegen komt binnen- en middenrijm veel voor in vrije verzen en soms zelfs voorrijm.

Bij een blank vers speelt het ritme wel een rol.