Hoofdmenu openen

Volgstroom is de grenslaag die ontstaat bij een varend schip doordat het water door huidwrijving en scheepsvorm een voorwaartse snelheid krijgt. In het vlak van de schroef ontstaat daardoor een lagere snelheid dan de vaart van het schip. Daarnaast wordt er door het varen een golf opgewekt waarvan de golftop een voorwaartse snelheid heeft en een golfdal een achterwaartse snelheid. Bij langzame schepen bevindt zich bij het achterschip een golftop, bij snelle schepen een golfdal.

De relatieve snelheidsvermindering is het volgstroomgetal w:

Froude:
Taylor:

waarbij V de vaart door het water is van het schip en VA de aanstroomsnelheid of translatiesnelheid van de schroef is. Over het algemeen wordt het volgstroomgetal volgens Taylor gebruikt.

Met onder andere het volgstroomgetal wordt de voortstuwingscoëfficiënt bepaald.

Volgens David W. Taylor geldt bij benadering:

voor enkelschroevers:
voor dubbelschroevers:

waarbij CB de blokcoëfficiënt is.