Vloedschaar

Een vloedschaar of vloedgeul is een getijdengeul die open ligt voor de vloed en aan het uiteinde een drempel heeft. Meestal is de vloedschaar een natuurlijk fenomeen waardoorheen zout water zich naar het binnenland verplaatst.[1][2]

Het ontstaan van de vloed- en ebscharen is het gevolg van de aardrotatie op massa's die zich over het oppervlak verplaatsen. Het verschijnsel is vergelijkbaar met het ontstaan van de draaiing van de wind rond lagedrukgebieden en hogedrukgebieden.

Zie ookBewerken