Hoofdmenu openen

Een vooravond is de avond (of bij uitbreiding, de hele dag, soms zelfs een onbepaalde periode) die aan een belangrijke dag, zoals een groot feest, voorafgaat en al vol verwachting in het teken daarvan kan staan.

Soms krijgt de vooravond een feestelijk karakter op zich, zoals kerstavond vóór Kerstmis, en zelfs een aparte naam, zoals Oudejaarsavond vóór Nieuwjaar.

In de kerkelijke liturgie noemt men een vooravond vigilie, van het Latijn vigilia (dat wil zeggen 'de wacht (houden)'). De vigilies van belangrijke kerkelijke feestdagen hebben een eigen statuut, met als het ware voorbereidende liturgische tradities. Op de avond voor Pasen worden paaswakes gehouden. Op de avond voor Allerheiligen wordt Halloween gevierd.

Informeel wordt tegenwoordig de term vigilie of (het puristisch equivalent) wake ook wel toegepast op het vroeg-ochtendlijk daggetijde der Metten.