Vier koninkrijken van Daniël

bijbelboek

De vier koninkrijken van Daniël duiden op de koninkrijken die werden genoemd in de uitlegging van een droom van koning Nebukadnezar II, volgens Daniël hoofdstuk 2.

Hij droomde van een ontzagwekkend standbeeld met een hoofd van goud, een borst van zilver, een buik van brons, benen van ijzer en voeten van ijzer en leem. Er kwam een steen, zonder menselijk toedoen, die het standbeeld volledig vernietigde, waarna de steen groeide tot een berg die de hele aarde omvatte.

Daniël legde uit dat er na het "gouden" Nieuw-Babylonische Rijk van Nebukadnezar drie zwakkere rijken zouden komen: een zilveren rijk, een koperen rijk en een verdeeld ijzeren rijk. Daarna zou God een nieuw rijk oprichten dat in eeuwigheid zou bestaan.

InterpretatieBewerken

In zowel de joodse als christelijke traditie werden deze rijken als volgt geïnterpreteerd:[1]

ChristendomBewerken

In het verhaal in Daniël wordt beschreven hoe na deze vier aardse koninkrijken het vijfde koninkrijk komt, waarin God zal regeren. In het christendom ontstond de interpretatie dat dit duidde op het Koninkrijk van God met Jezus Christus als koning.

In de middeleeuwen stelden sommige orthodoxe christenen dat het Romeinse rijk nog niet was geëindigd. Het oostelijke deel ervan (het Byzantijnse Rijk) bestond immers nog. In protestantse kringen ontstond hierdoor de verwachting dat dit vierde rijk spoedig zou eindigen en een nieuw tijdperk zou aanbreken.[2] De Vijfde monarchisten meenden dat in het jaar 1666 de Vijfde Monarchie zou aanbreken en wilden ook politieke maatregelen nemen om de mensen op de komst van het Godsrijk voor te bereiden.