Verzorgende

Verzorgende is in Vlaanderen een functie in de ambulante zorgsector.

Vlaamse thuiszorgBewerken

Een verzorgende verleent thuiszorg aan de cliënt, hij of zij staat in voor de algemene dagelijkse levensverrichtingen (ADL) indien de zelfzorg tekortschiet:

  • Fysieke verzorging : dagelijks en wekelijks toilet, hulp bij aan- en uitkleden, hulp bij toiletgang, baby- en kinderverzoring, haar-, baard-, voet en nagelverzorging, zorg aan zintuigen: oren en ogen. Ook klaarzetten en of observatie medicatietrouwheid, specifieke zorgen zoals hulp bij mobiliteit, observeren en rapporteren.
  • Algemene huishouding: huishoudelijke verzorging zoals het voorbereiden en koken van (dieet)maaltijden, verzorging van de kledij, zoals wassen, strijk, verstelwerk. Dagelijkse zorg zoals opruimen, bedden opmaken en verschonen, beperkt onderhoud van de bewoonde ruimtes en het doen van boodschappen, al of niet samen met de cliënt.
  • Algemene ondersteunende taken: verplaatsingen met de wagen, opvang en ondersteuning van gezinsleden, opvoedingsondersteuning van de kinderen, informatie geven over hulpmiddelen en voorzieningen, hulp bij gezinsadministratie, structuur brengen in de organisatie van het algemeen dagelijks leven, psychosociale ondersteuning ...

Bij problemen rapporteert de verzorgende naar de eigen dienst, een verpleegkundige of huisarts. De zorg die de verzorgende biedt is geen standaardpakket maar individueel aangepast aan de zorgvraag.

NederlandBewerken

In Nederland wordt de term verzorgende individuele gezondheidszorg gebruikt voor zorgpersoneel met een MBO-opleiding (niveau 3).

Zie ookBewerken

BronBewerken