Hoofdmenu openen
Verzeping van een diglyceride

Verzeping is een bijzondere vorm van hydrolyse. Hydrolyse is een chemische reactie waarbij een ester in twee moleculen wordt gesplitst met behulp van water. Daarbij ontstaan een alcohol en een vetzuur. De reactie heet verzeping, omdat deze reactie plaatsvindt bij de productie van zeep uit vet met behulp van een loogoplossing.

Bij de verzeping van vet (een twee- of drievoudige esters van glycerol) ontstaat een oplossing van natrium- of kaliumzouten van diverse vetzuren, vrije vetzuren en glycerol.

CH2-OOC-R - CH-OOC-R - CH2-OOC-R (vet) + 3 NaOH (of KOH)

verandert →

CH2-OH -CH-OH - CH2-OH (glycerol) + 3 R-CO2-Na (zeep)
waar R=(CH2)14CH3 in het voorbeeld (rechts)

Een andere verzepingreactie is die waarbij uit een vetzuur en loog onder toevoeging van warmte zeep en water ontstaan.