Homogeen product

(Doorverwezen vanaf Vervangbaar goed)

Een vervangbaar goed, fungibel goed[1] of homogeen goed is een goed dat dusdanig homogeen oftewel gelijkaardig is, dat het volledig kan worden ingewisseld, het kan door een gelijke hoeveelheid van dezelfde soort worden vervangen. Het gaat hierbij niet altijd om reële goederen, maar vaak om waardepapieren.

Homogene goederen/producten hebben de volgende eigenschappen:

  • ze worden in voldoende hoeveelheden door meerdere aanbieders aangeboden
  • ze kunnen beschreven worden met een beperkt aantal kwaliteitsklassen

De homogeniteit van producten is een van de voorwaarden waaraan een markt moet voldoen, wil die Pareto-efficiënt zijn. Op een Pareto-efficiënte markt heerst volledige mededinging. De prijs kan niet bepaald worden door individuele marktspelers.

VoorbeeldBewerken

Voorbeelden van homogene producten zijn:

TegenovergesteldeBewerken

Het tegenovergestelde is heterogeen of non-fungible. Hierbij kunnen de eigenschappen van een product wel anders zijn.

Een voorbeeld van een heterogeen product is brood. Een fijn volkoren brood bij de supermarkt smaakt anders dan een fijn volkoren brood van de warme bakker.

Bedrijven proberen door productdifferentiatie (bijvoorbeeld marketing, productbundeling, branchevervaging) de homogeniteit te doorbreken, waardoor niet de vraag- en aanbodverhoudingen bepalend zijn voor de prijs, maar hun eigen marginale kosten en opbrengsten. Dit prijsniveau is gunstiger voor het bedrijf en geeft ook meer zekerheid dat de kostprijs van het product niet boven de marktprijs komt te liggen. Een voorbeeld van productdifferentiatie is de markt voor benzine.