Verkeersborden in België - Serie F: Aanwijzingsborden

Verkeersborden zoals gedefinieerd in Titel III Hoofdstuk II van het Belgische Koninklijk Besluit van 1 december 1975 van het algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg. (B.S. 09.12.1975) - Serie F.

F: Aanwijzingsborden Bewerken

Historische borden Bewerken