Verkeersborden in België - Serie E: Parkeren- en stilstaanborden

Verkeersborden zoals gedefinieerd in Titel III Hoofdstuk II van het Belgische Koninklijk Besluit van 1 december 1975 van het algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg. (B.S. 09.12.1975) - Serie E.

E: Parkeren- en stilstaanborden Bewerken

Gebruikte onderborden Bewerken