Vergeet-mij-nietje (mechanica)

Een vergeet-mij-nietje is een vergelijking voor een eenvoudig belastinggeval die bij een bepaalde oplegging en belasting de hoekverdraaiing en de doorbuiging van de uiteinden beschrijft. Vanwege de eenvoud zijn deze relatief gemakkelijk uit het hoofd te leren, vanwaar de naam "vergeet-mij-nietje". De vergeet-mij-nietjes worden veel toegepast in de construerende wetenschappen, zoals werktuigbouwkunde en civiele techniek.

Lijst van vergeet-mij-nietjesBewerken

Belastinggeval Verplaatsing Helling Moment
 
Belastinggeval A
     
Eenzijdig ingeklemde staaf met koppel op uiteinde      
Eenzijdig ingeklemde staaf met verdeelde belasting      
Tweezijdig ingeklemde staaf met verdeelde belasting   -