Verdrag van Turijn (1860)

Het Verdrag van Turijn werd op 24 maart 1860 te Turijn gesloten tussen Frankrijk en Piëmont-Sardinië.

Piëmont-Savoye, circa 1700. Linksboven Savoye, in het midden Piëmont, links daarvan Nizza.

Piëmont-Sardinië verkreeg het door Napoleon III veroverde deel van het koninkrijk Lombardije-Venetië, waarbij Frankrijk als tegenprestatie het Franstalige deel van het hertogdom Savoye verkreeg en het Italiaanse graafschap Nizza, dat voortaan Nice zou heten. Het is een voorbeeld van wat de Pruisische kanselier Otto von Bismarck omschreef als de Trinkgeldpolitik van Napoleon III.

AchtergrondBewerken

Het verdrag vloeide voort uit de geheime ontmoeting van Plombières tussen Napoleon III en Camillo Benso di Cavour, de premier van Piëmont-Sardinië, op 21 juli 1858 in Plombières-les-Bains. Frankrijk zou de eenwording van Italië steunen door Piëmont-Sardinië militair bij te staan in geval van een aanval door Oostenrijk. In ruil zou Frankrijk Savoye en Nizza verkrijgen. Deze afspraken werden op 26 januari 1859 in Turijn geratificeerd.

Tijdens de Tweede Italiaanse Onafhankelijkheidsoorlog (april-juli 1859), die door Piëmont-Sardinië was uitgelokt, stond Frankrijk Piëmont-Sardinië militair bij tegen Oostenrijk. Met name in de Slag bij Montebello, de Slag bij Magenta en de Slag bij Solferino boekten Frankrijk en Piëmont-Sardinië belangrijke overwinningen. Op 11 juli 1859 werd de Wapenstilstand van Villafranca getekend.

Bij het Verdrag van Zürich (10-11 november 1859) kreeg Frankrijk Lombardije, dat direct werd afgestaan aan Piëmont-Sardinië. Bij het Verdrag van Turijn werden de gebiedsoverdrachten officieel vastgelegd. Na een plebisciet op 22 april 1860 werd het Franstalige deel van Savoye definitief deel van Frankrijk.

Ligue SavoisienneBewerken

De Ligue Savoisienne vond dat Frankrijk zich niet hield aan de clausules uit het verdrag en streefde daarom vanaf 1995 naar het legaal en vreedzaam heroprichten van een onafhankelijke staat Savoye. In 2012 werd de beweging opgeheven zonder dat dit doel was bereikt.