Plebisciet

Een plebisciet is een volksraadpleging op initiatief van de overheid. Het stamt van de Latijnse term plebiscitum.

Klassieke tijdBewerken

In het Romeinse recht was een plebisciet een wet, uitgevaardigd door het Concilium plebis. Deze wetten waren aanvankelijk enkel bestemd voor plebejers, maar kregen met de Lex Hortensia van 287 voor Christus kracht van wet voor de hele bevolking.

Moderne tijdBewerken