Veldtocht

Een veldtocht (ook: militaire campagne of offensief) is een reeks opeenvolgende gevechten (veldslagen en/of belegeringen), meestal uitgevoerd door één leger. Eventueel wordt dit leger tijdens de veldtocht versterkt.
Men spreekt meestal van een veldtocht als in een oorlog een bepaald vijandig gebied in verschillende fasen wordt onderworpen. Bijvoorbeeld bij Don Frederiks veldtocht, waarbij de vijandelijke gebieden stad voor stad werden heroverd.
Doorgaans worden alle gevechten in een veldtocht gewonnen; een nederlaag zal meestal het einde van de veldtocht betekenen.

Een veldtocht duurt meerdere dagen, en kan zelfs jaren duren. Voorbeelden: