Variatie (wiskunde)

wiskunde

Een variatie is in de combinatoriek een geordende keuze van verschillende objecten uit een totaal van We realiseren zo'n variatie door uit een verzameling van elementen er zonder teruglegging te kiezen en de volgorde van kiezen te onthouden.

Het aantal variaties van uit wel genoteerd als wordt gegeven door de volgende formule, waarin "" staat voor faculteit:

Worden alle elementen gekozen, dus dan spreekt men van een permutatie of rangschikking van de elementen. Door sommigen wordt voor variatie altijd de term permutatie gebruikt. Dit sluit aan bij de notatie op veel rekenmachines, die de knop nPr kennen voor het aantal variaties van uit

AfleidingBewerken

Voor het kiezen van de eerste van de   objecten zijn er   mogelijke keuzes. Omdat niet teruggelegd wordt, zijn er voor de tweede nog   Voor elke volgende vermindert het aantal keuzemogelijkheden met 1. Zo krijgt men:

 .

De laatste schrijfwijze laat zien dat men ook als volgt kan redeneren. Rangschik alle   objecten; dat kan op   manieren. Beschouw de eerste   objecten van de verkregen permutatie als de gezochte variatie. Van de   permutaties zijn er echter   die alle beginnen met deze variatie; zij verschillen in de rangschikking van de laatste   objecten.

ToepassingBewerken

Op een (gebruikelijke) Belgische kentekenplaat staan 3 letters gevolgd door 3 cijfers (bijvoorbeeld ABC 123). Van alle mogelijkheden zijn sommige voorbehouden aan speciale groepen. Ook zijn niet alle mogelijkheden toegestaan, zoals bijvoorbeeld het cijferdeel "000". Als alle letters en alle cijfers toegestaan zijn, zijn dan 26×26×26×10×10×10 verschillende nummerplaten mogelijk.

Op hoeveel van deze nummerplaten komt een letter dubbel voor? Daartoe berekenen we gemakkelijker eerst op hoeveel platen alle letters verschillend zijn. Dan vormen de letters een variatie van 3 uit 26; daarvan zijn er 26×25×24. Op 26×25x24×1000 nummerplaten zijn de letters verschillend. Op de rest komt een letter dubbel voor. Als fractie van het totaal is dat:

 .

Dat is dus ongeveer bij 1 op de 9 auto's.