Oncko Wicher Star Numan

griffier

Oncko Wicher Star Numan (Groningen, 4 september 1840's-Gravenhage, 4 november 1899) was griffier van de Eerste Kamer der Staten-Generaal van 1880 tot 1899. Hij was de eerste niet-adellijke persoon die deze functie vervulde.

Oncko Wicher Star Numan

Loopbaan

bewerken

Star Numan, zoon van de Groninger hoogleraar Cornelis Star Numan (1807-1857), begon zijn loopbaan na studies letteren (kandidaats) en Romeins en hedendaags recht, afgerond met een promotie, te Leiden als advocaat in 's-Gravenhage. Hij was commies-griffier van de Tweede Kamer der Staten-Generaal van 1870 tot 1878 en commies-griffier van de Eerste Kamer van 1878 tot 1880, waarna de Eerste Kamer hem tot griffier benoemde. Hij stond bekend om zijn werklust en grote encyclopedische kennis.

Hij vervulde diverse nevenfuncties. Zo was hij lid van het College van Curatoren van de Rijksuniversiteit Leiden. Hij zette zich in voor de zorg voor verwaarloosde en verlaten meisjes, en voor ongehuwde moeders. Ook was hij lid van de Algemene Synodale commissie van de Nederlandse Hervormde Kerk.

Hij was Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw.

Star Numan was getrouwd met jkvr. Johanna Agathe van Swinderen (1844-1898). Ze hadden drie kinderen. De familiewoonst was een woonhuis gelegen Sophialaan 10 in Den Haag. Dochter Catharina Cornelia Star Numan (1879-1965) werd later de echtgenote van de burgemeester Evert Jan Thomassen à Thuessink van der Hoop van Slochteren.

Publicaties

bewerken

Mr. O.W. Star Numan, Cornelis van Bynkershoek: zijn leven en zijne geschriften, dissertatie, 1869.

Voorganger:
Jan Karel Jacob de Jonge
Griffier van de Eerste Kamer
1880 - 1899
Opvolger:
Hendrik Zillesen