Hoofdmenu openen

De term vakcentrale heeft in België en Nederland verschillende betekenissen.

BelgiëBewerken

NederlandBewerken

In Nederland wordt onder vakcentrale verstaan: een federatie of koepelorganisatie van vakbonden, die de aangesloten vakbonden en hun leden vertegenwoordigt op overkoepelend niveau. De vakbonden voeren de loononderhandelingen met werkgevers(organisaties) en bieden hun leden individuele belangenbehartiging. De vakcentrale voert namens de aangesloten bonden op een hoger niveau het overleg met werkgeversorganisaties en de overheid en neemt deel aan adviesorganen zoals de Sociaal-Economische Raad in Nederland.

In 1871 is de eerste Nederlandse vakcentrale opgericht het Algemeen Nederlandsch Werklieden Verbond (ANWV). Op dit moment zijn er in Nederland vier vakcentrales: