Tweede Slag om Herdonia

veldslag in Italië

De Tweede Slag om Herdonia is een veldslag in 210 v.Chr. tijdens de Tweede Punische Oorlog. Het was een veldslag tussen de Carthagers, onder leiding van Hannibal, en de Romeinse legers, onder leiding van proconsul Gnaius Fulvius Centumalus Maximus.

Tweede Slag om Herdonia
Onderdeel van de Tweede Punische Oorlog
Tweede Slag om Herdonia
Datum 210 v.Chr.
Locatie Herdonia, Italië.
Resultaat Grote Carthaagse overwinning.
Strijdende partijen
Republiek Rome Carthaagse rijk
Leiders en commandanten
Gnaius Fulvius Centumalus Maximus Hannibal
Troepensterkte
ca. 20.000 ca. 30.000
Verliezen
7.000-13.000 gesneuvelden, 3.000-7.000 gevangenen verwaarloosbaar aantal
Tweede Punische Oorlog

Saguntum · Ticinus · Trebia · Cissa · Trasimeense Meer · Cannae · 1e Nola · 2e Nola · 3e Nola · 1e Capua · Silarus · 1e Herdonia · Boven-Baetis · 2e Capua · 2e Herdonia · Numistro · Asculum · Baecula · Grumentum · Metaurus · Ilipa · Crotona · Bagradas · Zama

Hannibal arriveerde in de heuvels buiten Herdonia na een reeks snelle marsen. Hij hoorde dat Fulvius bezig was te onderhandelen met de stad. Hij sloeg snel zijn kamp op, voordat Fulvius wist dat hij aangekomen was. Nadat Fulvius zijn legers klaar had staan om Hannibal aan te vallen, zette hij zijn Numidiërs in tegen de Romeinse linkervleugel, terwijl zijn zware cavalerie het kamp van de Romeinen aanviel, gecombineerd met een felle frontale aanval van Hannibal's infanterie.

Nadat de Romeinse linies de aanvallen aanvankelijk hadden weerstaan, raakten ze verward en gedemoraliseerd en sloegen op de vlucht. Fulvius' leger werd omsingeld en verslagen. Fulvius Centumalus werd gedood en achtergelaten op het veld. Hannibal vernietigde Herdonia omdat het zich niet loyaal had getoond.