Derde Slag om Nola

De Derde Slag om Nola, in de buurt van Napels, werd gevochten in 214 v.Chr. tussen Hannibals Carthageens leger en een Romeins leger onder leiding van Marcus Claudius Marcellus. Het was de derde poging van Hannibal om Nola te veroveren na twee mislukte pogingen in de daarvoorgaande jaren. Het lukte hem niet om de stad te veroveren.

Derde Slag om Nola
Onderdeel van de Tweede Punische Oorlog
Derde Slag om Nola
Datum 214 v.Chr.
Locatie Nola, Italië.
Resultaat Romeinse Overwinning
Strijdende partijen
Carthaagse rijk Republiek Rome
Leiders en commandanten
Hannibal Marcus Claudius Marcellus
Tweede Punische Oorlog

Saguntum · Ticinus · Trebia · Cissa · Trasimeense Meer · Cannae · 1e Nola · 2e Nola · 3e Nola · 1e Capua · Silarus · 1e Herdonia · Boven-Baetis · 2e Capua · 2e Herdonia · Numistro · Asculum · Baecula · Grumentum · Metaurus · Ilipa · Crotona · Bagradas · Zama