Troop (stijlfiguur)

Een troop (ook: trope, tropos of wending) is een stijlfiguur (volgens sommigen een stijlfout) waarbij een bestaande uitdrukking (met name beeldspraak) op een min of meer oneigenlijke manier wordt gebruikt.

  • Gezegd van een voetbalspeler die stopt:
    Hij hangt zijn voetbalschoenen in de wilgen.
    Dit is een variant op de bijbelse uitdrukking: hij hangt zijn lier aan de wilgen, dat betrekking heeft op een zanger-muzikant die met zijn beroep stopt.

Het woord komt van het Oudgriekse τρέπειν, trepein, dat keren of raken betekent (→ de betekenissen raken elkaar). Van oorsprong was de troop een overkoepelend begrip voor enkele semantische figuren, te weten de metonymie, de synecdoche, de metafoor en de parafemie.

Zie ookBewerken