Trombolyse

Esculaap Neem het voorbehoud bij medische informatie in acht.
Raadpleeg bij gezondheidsklachten een arts.

Trombolyse (Gr: stolseloplossing) is in de geneeskunde een behandeling waarbij een stolsel in een bloedvat, ontstaan door trombose of embolie, met krachtige middelen wordt opgelost. Hiervoor worden onder andere urokinase, streptokinase en r-TPA gebruikt.

Het doel hiervan is het stolsel op te lossen en de normale bloeddoorstroming te herstellen, zodat het anders optredende infarct (hersenen, hart) of de necrose (been) wordt voorkomen of wordt verkleind.

Een neveneffect van de behandeling is dat de patiënt een flink aantal uren geen functionerende bloedstolling heeft, een levensgevaarlijke toestand. Krijgt hij een maag- of hersenbloeding in die tijd dan kan dat fataal zijn. De behandeling mag daarom alleen worden toegepast bij mensen die op dat moment niet actief bloeden of geen verhoogd bloedingsrisico hebben.

Bij hartinfarcten wordt de behandeling al sinds enige decennia, bij herseninfarcten sinds enkele jaren toegepast. Het is voor een succesvolle behandeling van kritisch belang dat de verstopping zo kort mogelijk bestaat: bij hartinfarcten moet uiterlijk binnen 4 à 6 uur, bij herseninfarcten binnen 4,5 uur met de behandeling worden begonnen. De beste resultaten worden geboekt bij de kortste tijden - 10 tot 15 minuten. Met name voor herseninfarcten is dit zo snel dat dit een zeer vlotte samenwerking tussen huisarts, ambulancedienst en ziekenhuis vereist. Ook een snelle hulpvraag van de kant van de patiënt. Denk hierbij aan de FAST-test

Bij herseninfarcten lijkt het effect gering: wellicht 1 op 20 patiënten komt in aanmerking, bij nog veel minder is een duidelijk effect te verwachten. Bij hartinfarcten is de kans op succes wat hoger, omdat hartweefsel wat langer zonder bloeddoorstroming kan alvorens er onherstelbare schade optreedt.

Externe linksBewerken