Trekplaat

Een trekplaat, trekbalk, hane(n)balk of haanhout is een horizontale balk die bij spantconstructies een verbinding vormt tussen de beide spantbenen of een eventuele makelaar in de dakstoel nabij de nok. De trekplaat wordt samen met het sporenpaar waaraan hij is bevestigd ook wel het gespan genoemd.

Hollands spant

De functie van een dergelijke plaat of balk is om de spatkrachten van de spantbenen op te vangen. Het is dus een balk die trekt in plaats van duwt.

De naam "hanebalk" is ontstaan doordat er vroeger vaak hanen en kippen op gingen zitten. De naam werd in het Middelnederlands ontleend aan het Deense hanebjelke.

Bij het Hollands spant zijn trekplaten twee planken aan weerszijden van de spantbenen. Deze verbinden de spantbenen met elkaar en met een eventuele makelaar en voorkomen het doorbuigen van de spantbenen.