Een tongval is een accent in de gesproken taal waaraan men de herkomst van de spreker kan herkennen, hetzij regionaal (bijvoorbeeld een "Limburgs" accent), hetzij naar subcultuur (bijvoorbeeld een "beschaafd" accent).

Uit onderzoek van Margreet Dorleijn en Jacomine Nortier[1] blijkt dat in Nederland allochtone jongeren tegenwoordig een voorkeur hebben voor een Marokkaanse tongval, daar waar 15 jaar geleden de Surinaamse 'w' ('oewee') populair was, die tegenwoordig vrijwel niet meer te horen is.

Een profielwerkstuk van Ward Ramaekers voor het Meertens Instituut[2] beschrijft het "cités" in Vlaanderen.

Als iemand een vreemde taal spreekt, is meestal aan de tongval te horen dat die niet de moedertaal is.

Zie ook bewerken