Toekomstroman

De toekomstroman of futuristische roman is een roman waarin de auteur een beeld probeert te geven van de toekomst zoals hij die zich persoonlijk voorstelt. Dit beeld kan zowel utopisch als anti-utopisch (dystopisch) van aard zijn. Sciencefictionverhalen kunnen als een subgenre binnen de toekomstroman worden beschouwd. De anti-utopische roman ontstond pas tijdens de Romantiek en bloeide vooral in de 20e eeuw, terwijl utopische romans al veel langer bestonden. Deze ontwikkeling van utopische naar dystopische romans werd door Chad Walsh omschreven als de overgang from Utopia to Nightmare.

Een zeer bekende 19e-eeuwse schrijver van toekomstromans is Jules Verne, die onder meer de toekomstroman Paris au XXe siècle schreef. Zeer bekende pessimistische toekomstromans uit de 20e eeuw zijn Blokken van Ferdinand Bordewijk, Brave New World van Aldous Huxley en 1984 van George Orwell.