Hoofdmenu openen

Syds Tjaerda

Nederlands burgemeester

Syds Scheltes Tjaerda (Rinsumageest, ca. 1495 - 13 december 1546) was een edelman.

Na Jancko Douwama was Tjaerda 25 jaar de leider der platteland-Friezen, die tegen Karel V streden voor hun oude rechten. Olderman van Dokkum, grietman van Dantumadeel, Gedeputeerde van Friesland. Hij vertegenwoordigt de goede Friese edelman uit die tijd (karakteradel), vroomheid, eerbied voor geleerdheid, afkeer van ijdele praal, eenvoud). Tjaerda keert zich tegen de centralisatiedrang van Karel V en eist als vanouds: de Staten mogen samenkomen als ze dat willen; de Friezen mogen hun eigen geestelijken kiezen. Hij woonde in Tjaarda State te Rinsumageest.