Susceptantie

De susceptantie is een natuurkundige grootheid uit de elektrotechniek. De susceptantie, met als symbool B en eenheid siemens (S), wordt gedefinieerd als het imaginaire deel van de admittantie Y:

Het verband tussen de susceptantie en reactantie X is:

Schakelt men een reeks van n susceptanties parallel dan geldt:

Schakelt men een reeks van n susceptanties in serie dan geldt:

Waarbij Bv de vervangingssusceptantie voorstelt.

  • Voor de susceptantie van een ideale spoel geldt:
  • Voor de susceptantie van een ideale condensator geldt:
  • Voor de susceptantie van een ideale weerstand geldt:

De relatie tussen susceptantie B, spanning U en stroom I is: