Sulfonzuurhalogenide

Structuurformule van een aantal sulfonzuurhalogeniden.

De sulfonzuurhalogeniden vormen een stofklasse in de organische chemie. Ze kunnen beschouwd worden als het zuurhalogenide van een sulfonzuur.

SulfonzuurfluoridenBewerken

Sulfonzuurfluoriden of sulfonylfluoriden worden als reagens in de organische synthese aangewend. Sommigen kennen ook industriële toepassingen, zoals de perfluoroctaansulfonylderivaten (afgekort tot PFOS), die ingezet worden als gefluoreerde oppervlakte-actieve stoffen.[1]

SulfonzuurchloridenBewerken

Sulfonzuurchloriden of sulfonylchloriden kunnen reacties aangaan met nucleofielen, zoals alcoholen, water, primaire en secundaire amines. In het geval van een alcohol ontstaat een sulfonzuurester; in het geval van een amide wordt een sulfonamide gevormd. Belangrijke sulfonzuurchloriden zijn de tosylchloriden, brosylchloriden, nosylchloriden en mesitylchloriden.

Sulfonzuurchloriden worden gesynthetiseerd via de Reed-reactie.