Een nucleofiel deeltje is een negatief ion of het negatieve deel van een dipool-molecuul, met een niet-bindend of vrij elektronenpaar dat makkelijk kan reageren met een elektrofiel deeltje. Het deeltje fungeert meestal als elektronenpaardonor (lewisbase) ten opzichte van een elektrofiel deeltje (lewiszuur).

Hoe geconcentreerder de lading, hoe reactiever een nucleofiel. Over het algemeen zijn sterke Brønstedbasen ook goede nucleofielen, maar dat is niet altijd zo.

Voorbeelden van goede nucleofielen bewerken

Voorbeelden van matige nucleofielen bewerken

  • Secundaire en tertiaire alcoholen
  • Ethers
  • Secundaire en hogere amines

Voorbeelden van slechte nucleofielen bewerken