Sulfapreparaat

chemische verbinding
Esculaap Neem het voorbehoud bij medische informatie in acht.
Raadpleeg bij gezondheidsklachten een arts.

Sulfapreparaten is een verzamelnaam voor groep medicijnen. De term verwijst naar stoffen met een sulfonamide-groep, (SO2NH2). Deze groep medicijnen wordt vooral onderscheiden omdat overgevoeligheidsreacties tegen deze stoffen relatief vaak optreden. Daarbij zijn kruisreacties niet zeldzaam, zodat patiënten vaak op meerdere sulfonamiden tegelijk reageren.

Molecuulstructuur van de sulfonamide-groep

Sulfonamiden worden onderverdeeld in :


Dapson (diaminodifenylsulfon) is een sulfon in plaats van een sulfonamide, maar heeft wel soortgelijke bijwerkingen.

Vele andere geneesmiddelen bevatten zwavel(=sulfur)atomen of sulfaat- of sulfietgroepen, maar dit zijn geen sulfapreparaten.