Stygobionten, ook wel stygofauna genoemd, zijn grotbewonende, aquatische organismen, ook wel troglofielen genoemd. Ze kunnen worden onderverdeeld in drie groepen:

  • stygobieten: Obligaat aquatische organismen van ondergrondse meren en waterlopen, zoals de olm.
  • stygoxenen: Deze dieren brengen slechts een deel van hun levenscyclus in ondergrondse wateren door en verschijnen regelmatig bovengronds, bijvoorbeeld om te foerageren.
  • stygofielen: Facultatieve stygobionten: de typische aanpassingen voor het leven ondergronds ontbreekt bij stygofielen veelal.
De stygobiete olm

Er bestaat een hele reeks stygobionte soorten kreeftachtigen, sommige vlokreeftfamilies bevatten voornamelijk stygobiete soorten (Hadziidae, Niphargidae).

Etymologie

bewerken

Van het Oudgriekse Στύξ (Styx): de mythologische rivier uit de onderwereld; en βίος (bios): leven.

bewerken