Foerageren

Foerageren is het zoeken en vinden van voedsel door dieren, waaronder de mens. Een specifieke vorm is predatie; de jacht van dieren op prooidieren voor hun voedselvoorziening.

Herten in hun foerageergebied

Wanneer dieren regelmatig een bepaald gebied gebruiken om er zich te voeden spreekt men van een foerageergebied. Het deel van het landschap waar dieren lang verblijven en zich voortplanten wordt rustgebied genoemd.

Foerageer- en rustgebieden zijn vaak niet, of een deel van het jaar niet, voor het publiek toegankelijk, bijvoorbeeld om trekkende vogels de nodige rust te gunnen bij het op krachten komen.