Hoofdmenu openen
Kikkervisje in foerageerhouding

Foerageren is het zoeken en vinden van voedsel door dieren, waaronder de mens. Meer specifiek is predatie de jacht van dieren op andere dieren voor hun voedselvoorziening.

Wanneer vogels of andere dieren regelmatig een bepaald gebied gebruiken om zich te voeden, dan spreekt men van een foerageergebied. Als de vogels in het foerageergebied ook verblijven en broeden wordt het ook rustgebied genoemd.

Meerdere foerageer- en rustgebieden zijn een gedeelte van het jaar niet voor het publiek toegankelijk, om vooral trekvogels de nodige rust te gunnen bij het foerageren. Voorbeelden in Belgiƫ en Nederland zijn de Buitenwaarden in de uiterwaarden van de IJssel bij Wijhe, het Panneweel in het Saleghem Krekengebied en het Nationaal Park Duinen van Texel.