Stoep (dijk)

dijk

Een stoep is een weg schuins tegen het talud van een dijk, waarmee men van een laaggelegen weg in een polder de hoger gelegen weg op de dijk kan bereiken. Vaak is aan het einde van de polderweg een T-splitsing, zodat zowel naar links als naar rechts de dijk op kan worden gereden. Hiermee wordt voorkomen dat men bovenaan de stoep moet draaien om in de andere richting de dijk op te rijden.