Hoofdmenu openen

Stockdorp of Stagestorp is een verdwenen middeleeuwse nederzetting, verdronken in de Dollard. De plaats lag vermoedelijk achter de oever van de Eems ten oosten van de Punt van Reide. Hij komt waarschijnlijk voor in het negende-eeuwse kadaster van de abdij Werden onder de naam Scagasthorpe. Stockdorp behoorde tot het landschap Reiderland in het bisdom Münster.

Het kerspel Stagestorp komt samen met Zentorp voor in een laat-vijftiende-eeuwse parochielijst van het bisdom Münster. Op deze lijst staat de plaats reeds onder de verdronken plaatsen.

Volgens Stratingh en Venema gaat het om een dorp aan de Reider Ee, nabij en ten zuidoosten van Tysweer gelegen. Deze lokalisering is echter gebaseerd op de deels gefingeerde Dollardkaart van Jacob van der Mersch uit 1574. Bovendien is er mogelijk sprake van verwarring of contaminatie met Stocksterhorn, Stoth en Astock.