Stichting Internationaal Esperanto-Instituut

Nederlands taalinstituut

De Stichting Internationaal Esperanto-Instituut (Esperanto: Internacia Esperanto-Instituto; IEI) is een instituut dat door esperantisten Julia Isbrücker en András Cseh in 1930 is opgericht in Den Haag. Het IEI kreeg in 1933 zijn eigen kantoor aan de Haagse Riouwstraat 172, waar het tot op de dag van vandaag gevestigd is. In 2004 is de Stichting Esperanto bij het Onderwijs samengegaan met IEI. De nieuwe naam werd Stichting Internationaal Esperanto-Instituut.

Stichting Internationaal Esperanto-Instituut
Stichting Internationaal Esperanto-Instituut
Doel Driedelig:
  • Het gebruik van de taal Esperanto als internationaal communicatiemiddel bevorderen;
  • De kennis van Esperanto bevorderen;
  • Het onderwijs van de taal Esperanto bevorderen.
Opgericht 1930
Zetel Riouwstraat 172,
2885 HW Den Haag
Personen
Oprichter Julia Isbrücker
Andreo Cseh
Voorzitter Jolanta van Holstein
Website

Docenten

bewerken

In de jaren 30 van de 20e eeuw heeft het Instituut meer dan 400 gediplomeerde leraren van de Cseh-methode opgeleid. Een veertigtal trok met name door Europa om lessen te geven. Veel Cseh-cursussen en conferenties over dat onderwijs werden in die tijd georganiseerd in een landhuis in Arnhem, het Arnhemse Esperantohuis, dat het gemeentebestuur aan het IEI ter beschikking had gesteld.

Nu heeft het IEI de beschikking over circa 40 gediplomeerde Cseh-docenten, die uit de meest verschillende landen komen. Zij verzorgen Cseh-cursussen. Daarnaast realiseert het IEI seminars om nieuwe Cseh-docenten op te leiden.

Bestuur

bewerken
  • Jolanta van Holstein, secretaris;
  • Ward de Kock, bestuurslid;
  • Saskia Veen, bestuurslid.

Het doel van de stichting is:

  • de bevordering van het gebruik van de taal Esperanto als internationaal communicatiemiddel;
  • de kennis van Esperanto bevorderen;
  • het onderwijs van de taal Esperanto bevorderen.

Doordat Esperanto tegenwoordig eerder door zelfstudie of via internetcursussen geleerd wordt, zijn de activiteiten van het IEI verschoven naar vooral het organiseren van mondelinge bijeenkomsten. In het gebouw worden ook bijeenkomsten georganiseerd over onderwerpen van de Esperantocultuur. Het IEI houdt zich ook actief bezig met het publiceren van boeken, niet alleen op het gebied van onderwijs, maar ook op dat van de geschiedenis van het Esperanto. Daarbij heeft het IEI een afdeling voor de verkoop van nieuwe en gebruikte Esperanto-boeken. Ook ondersteunt het IEI de ontwikkeling van computerprogramma's voor onderzoek en het gebruik van Esperanto (spraakherkenning, spellingscorrectie, e.a.).

bewerken