Stichting Instandhouding Kleine Landschapselementen in Limburg

organisatie uit Nederland

De Stichting Instandhouding Kleine Landschapselementen in Limburg (IKL) is een landschapsorganisatie die zich inzet voor het beheer van het landschap in de Nederlandse provincie Limburg. Het is een van de 12 provinciale organisaties die zijn aangesloten bij Landschapsbeheer Nederland, opgegaan in de overkoepelende stichting LandschappenNL.[1] Ze draagt zorg voor de zichtbare, ecologische en cultuurhistorisch waardevolle landschappen in de buitengebieden van de provincie. De organisatie heeft geen terreinen in eigendom, maar richt zich op de patronen, elementen en karakteristieken die in het landschap aanwezig zijn. Zo zorgt zij onder andere voor het snoeien van hoogstamboomgaarden en meidoornhagen die beeldbepalend zijn voor het Limburgse landschap.

De stichting werd in 1981 opgericht.[2]

Externe linkBewerken