Spoelberekeningen

Deze pagina bevat een overzicht van definities en formules bij spoelberekeningen voor bijvoorbeeld spoelen in schakelende voedingen.

 • A - Effectief oppervlakte van het magnetisch materiaal in m² of µ(mm²).
 • B - Magnetische inductie [T].
 • Br - Remanentie [T].
 • Bs - Verzadigingsinductie [T].
 • H - Magnetische veldsterkte [A/m].
 • Hc - Coërcitiefkracht [A/m].
 • L - Zelfinductie[H].
 • lm - Magnetische lengte in m of mm/1000.
 • lg - Lengte van de luchtspleet [m].
 • l - Totale lengte (lm+lg of lm zonder luchtspleet).
 • n - Aantal windingen [wdg].
 • i - Elektrische stroom [A].
 • V - Elektrische spanning [V].
Magnetische lengte en oppervlakte van een ringkern.
Variërende duty cycle.
 • T - Periode tijd [s].
 • δ - Werkfactor, Eng: duty cycle [%].
 • δT - Aantijd [s].
 • μ - Magnetische permeabiliteit in N/A² of H/m.
 • μ0 - Permeabiliteit van vacuüm ≈ 1μ26 [H/m].
 • μr - Relatieve permeabilitet: μr=μ/μ0.

Zonder luchtspleet:

 • Al-waarde - Vereenvoudiging van μ*A/l [H/wdg²].
B-H curve met hysteresis.

Voor stapresponsie:

Voorbeeld van een ringkernspoel met een buiten/binnen-diameter van 18/10 mm, een hoogte van 10 mm en een Al-waarde van 700 nH/wdg² in vergelijking met een ideale spoel met of zonder eigen weerstand:

Coil saturation.PNG

L1 is ideaal, L2 met inwendige weerstand en L3 raakt in de verzadiging.


Formule voor het bepalen van de Al-waarde, door het afwikkelen van een aantal (n1-n2) windingen van een bestaande spoel:

L1 is de gemeten zelfinductie voor en L2 na het afwikkelen.

Formule voor het berekenen van de minimale zelfinductie afhankelijk van het uitgangsvermogen:

Externe linksBewerken