Gebruiker:Perudotes/Medeplichtigheid: verschil tussen versies

1.039 bytes toegevoegd ,  11 maanden geleden
Label: bewerking met nieuwe wikitekstmodus
Label: bewerking met nieuwe wikitekstmodus
 
= Het karakter van de medeplichtigheid =
Medeplichtigheid onderscheidt zich aldus van andere deelnemingsvormen door haar accessoire karakter.<ref Degroup=n>Accessoiriteit medeplichtigebetekent draagthier nietzoveel direct bij aanals het strafbareleveren feit,van maareen vergemakkelijktbijdrage of bevordert slechtsaan het doorgrondfeit, eenzonder anderdat beganede misdrijf.geboden Dehulp medeplichtigeook isdaadwerkelijk derhalve alleen behulpzaam bijtot de totstandkominguitvoering van het strafbaregrondfeit feit,gerekend terwijlkan bijvoorbeeldworden. deDe medeplegerhulp hetis strafbaredus feitbijkomend direct teweegbrengt('accessoir').</ref> DeOok grensandere tussendeelnemingsvormen medeplegenkunnen enin medeplichtigheidmeer isof echtermindere welmate vervaagd,accessoir doordatzij bijzijn medeplegenaan het accentgrondfeit, vanmaar eenbij gezamenlijkede uitvoering verschovenmedeplichtigheid is naar de bewustebijdrage envan nauwede uitvoeringmedeplichtige van het strafbarevolkomen feitaccessoir. DeHet medeplegergevolg hoefthiervan daaromis nietdat meerde directmedeplichtige aanhandeling hetop strafbarezichzelf feitniet deelstrafbaar teis. nemenEen enmedeplichtige vanbijdrage medeplegenwordt kanpas thansstrafbaar ookzodra vollediger voorafgaandeen aan het misdrijf plaatsvinden. Doorslaggevendsprake is, evenalsvan bijeen het(strafbare onderscheidpoging/voorbereiding tussentot uitlokkingeen) envoltooid medeplichtigheid,misdrijf. datAls hetde opzetmedeplichtige vandus medeplichtigealles nietheeft gerichtgedaan isom opeen de totstandkomingmisdrijf van hetiemand strafbareanders feit.te Zijnvergemakkelijken, opzetmaar isbesluit gerichtdeze opvervolgens hetom biedenaf vante hulpzien bijvan hetde misdrijf.uitvoering Dedaarvan, roldan vanis de medeplichtige isniet dus een ondergeschiktestrafbaar.<ref>WolswijkStrijards 20071992, p. 184189-185190, Hazewinkel-Suringa/Remmelink 1996, p. 446.</ref>
 
Kortom de medeplichtige draagt niet direct bij aan het strafbare feit, maar vergemakkelijkt of bevordert slechts het door een ander begane misdrijf. Hierdoor onderscheidt de medeplichtigheid dan ook van andere deelnemingsvormen als medeplegen en uitlokking. De medeplichtige is behulpzaam, terwijl de medepleger in meer of mindere mate het strafbare feit rechtstreeks teweegbrengt. De grens tussen medeplegen en medeplichtigheid is echter wel vervaagd, doordat bij medeplegen het accent van een gezamenlijke uitvoering verschoven is naar de bewuste en nauwe uitvoering van het strafbare feit. De medepleger hoeft daarom niet meer direct aan het strafbare feit deel te nemen en van medeplegen kan thans ook volledig voorafgaand aan het misdrijf plaatsvinden. Doorslaggevend is dat het opzet van medeplichtige niet gericht is op de totstandkoming van het strafbare feit. Daarin verschilt het opzet van de medeplichtige van de uitlokker en de medepleger: hun opzet is wel gericht op de totstandkoming van het misdrijf. De rol van de medeplichtige daarentegen is een ondergeschikte.<ref>Wolswijk 2007, p. 184-185.</ref>
 
= Vormen van medeplichtigheid =
5.979

bewerkingen