Algemene beginselen van behoorlijk bestuur: verschil tussen versies

geen bewerkingssamenvatting
(versie van 84.28.47.24 van 8 jan 2018 15:04 (50736116) teruggeplaatst - POV)
*Rechtszekerheidsbeginsel. De overheid moet haar besluiten zó formuleren dat de burger precies weet waar hij aan toe is of wat de overheid van hem verlangt. Bovendien moet de overheid de geldende rechtsregels juist en consequent toepassen.
 
*Fair-play-beginsel. Het Fair-play-beginsel regeltzorgt devoor geheimhoudingeen eerlijke behandelingen van deeen adviescorrespondentiebesluit. tussenHet debestuursorgaan (belasting)adviseurvervult ofzijn accountanttaak enzonder zijnvooringenomenheid of cliëntpartijdigheid (art. 2:4 Awb).
 
*Verbod op détournement de procédure. Er mag geen lichtere procedure worden gevolgd om tot een besluit te komen, wanneer daarvoor een met meer waarborgen omklede procedure openstaat.