Hoofdmenu openen

Wijzigingen

1.667 bytes verwijderd ,  1 jaar geleden
 
==Duinlandschappen==
Het kut.
Het grootste deel van de Nederlandse duinen bestaat uit grijze duinen. Zij grenzen aan de meer dynamische witte duinen, ook wel helmduinen genoemd. Meer landinwaarts liggen de binnenduinen. Vaak zijn de binnenduinen met bossen begroeid.
nytkghteijhirgu8reyogyttreuhyiuyiu
 
Het duinlandschap is een smalle strook tussen de zee en het binnenland. Het duinlandschap (opgebouwd uit duidelijk te onderscheiden delen) kan men onderscheiden in in zee liggende zandplaten en het strand op de scheidslijn van de zee.
 
[[Jonge duinen]] liggen langs het strand en oude duinen verder landinwaarts. De duinstrook die parallel aan het strand bestaat, noemt men jonge duinen. Deze duinen ontwikkelen zich vooral aan de zeekant, de wind heeft hier de meeste invloed omdat het voortdurend vers zand aanvoert. De duinen kunnen daardoor hoog opgroeien.
 
[[Oude duinen]] zijn langgerekte zandruggen van enkele meters hoog die gevormd zijn in de middeleeuwen. De oude duinen waren duizenden jaren geleden jonge duinen. De oude duinen bewijzen dat de kust vroeger meer landinwaarts gelegen was. In het natte kustgebied met hoge grondwaterstand ontstonden tussen de strandwallen moerassen waarin zich veen kon ophopen.
 
De grijze duinen kennen een grote biodiversiteit. Zij zijn begroeid met grassen, kruiden, (korst)mossen, maar grote delen zijn onbegroeid. Soms groeien er struiken, zoals de manshoge [[duindoorn]], waaronder soms de zeldzame [[duindoornvuurzwam]] groeit.
 
Afgaand op de begroeiing van het duin onderscheidt men de volgende landschaptypes:
* [[Duindoornlandschap]], begroeid met [[duindoorn]]
* [[Dauwbraamlandschap]], begroeid met [[dauwbraam]]
* [[Fakkelgraslandschap]], begroeid met [[fakkelgras]]
* [[Buntgraslandschap]]
* [[Zeedorpenlandschap]]
 
== Belgische en Nederlandse zeeduinen ==
Anonieme gebruiker