Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie: verschil tussen versies

lovende tekst ingedikt. Kakadoris nominatie toegevoegd.
k (Wijzigingen door LieselotteNVAO (Overleg) hersteld tot de laatste versie door Vandenbrink2)
(lovende tekst ingedikt. Kakadoris nominatie toegevoegd.)
De '''Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie''' (NVAO) is in 2005 als onafhankelijke, binationale accreditatieorganisatie bij verdrag opgericht door de Nederlandse en Vlaamse overheid om een deskundig en objectief oordeel te geven over de kwaliteit van het [[hoger onderwijs|hoger onderwijs]] in Nederland en Vlaanderen.
 
Accreditatie is "het keurmerk dat tot uitdrukking brengt dat de kwaliteit van een opleiding door het accreditatieorgaan positief is beoordeeld".
== Wat is accreditatie? ==
De bachelor-masterstructuur (bama) is in 2002 ingevoerd om de opleidingen in het hoger onderwijs in Europa beter met elkaar te kunnen vergelijken. Daarnaast is een accreditatiestelsel ingevoerd om de kwaliteit van het hoger onderwijs te toetsen en te waarborgen. In Nederland en Vlaanderen is accreditatie een voorwaarde voor de bekostiging/financiering van een bachelor- of masteropleiding door de overheid; voor het recht van instellingen om erkende diploma's af te geven en in Nederland voor het toekennen van studiefinanciering aan studenten.
 
Het European Consortium for Accreditation in higher education<ref>[http://www.ecaconsortium.net/ European Consortium for Accreditation in higher education] (ECA)</ref> definieert accreditatie als volgt: ''"A formal and independent decision, indicating that an institution of higher education and/or programmes offered meet certain predefined standards"''.
 
Accreditatie is "het keurmerk dat tot uitdrukking brengt dat de kwaliteit van een opleiding door het accreditatieorgaan positief is beoordeeld".
 
== Taken van de NVAO ==
De taken van de NVAO zijn:
# De '''eerste taak''' van de NVAO is de kwaliteit van het Nederlandse en Vlaamse hoger onderwijs te beoordelen en te borgen: waarborgen dat het niveau en de kwaliteit van hoger onderwijs op peil is en dat dit maatschappelijk herkenbaar en zichtbaar is.
# De '''tweede taak''' van de NVAO is het bevorderen van kwaliteit als cultuur en daarmee het stimuleren van kwaliteitsverbetering in het hoger onderwijs.
# De NVAO rekent het tot haar '''derde taak''' om de verdere ontwikkeling van het ‘Bolognaproces’ te volgen en te ondersteunen.
De geaccrediteerde en door de overheid erkende opleidingen kunnenworden gemakkelijk teruggevonden wordenopgenomen in het Nederlandse [[Centraal Register Opleidingen Hoger Onderwijs]], kortwegresp. CROHOin (Nederland)het en hetVlaamse [[Hogeronderwijsregister]] (Vlaanderen).
 
== Geschiedenis ==
De '''tweede taak''' van de NVAO is het bevorderen van kwaliteit als cultuur en daarmee het stimuleren van kwaliteitsverbetering in het hoger onderwijs.
De bachelor-masterstructuur (bama) is in 2002 ingevoerd om de opleidingen in het hoger onderwijs in Europa beter met elkaar te kunnen vergelijken. In Vlaanderen werd dit ingevoerd met het [[Structuurdecreet]]. Daarnaast is een accreditatiestelsel ingevoerd om de kwaliteit van het hoger onderwijs te toetsen en te waarborgen. In Nederland en Vlaanderen iswerd accreditatie een voorwaarde voor de bekostiging/financiering van een bachelor- of masteropleiding door de overheid; voor het recht van instellingen om erkende diploma's af te geven en in Nederland voor het toekennen van studiefinanciering aan studenten.
 
De NVAO rekent het tot haar '''derde taak''' om de verdere ontwikkeling van het ‘Bolognaproces’ te volgen en te ondersteunen.
 
== Werkwijze ==
Bij de accreditatie van bestaande opleidingen wordt de volgende procedure gevolgd:
* De opleiding voert een zelfevaluatie uit. Deze zelfevaluatie resulteert in een zelfevaluatierapport.
* Een panel (of een commissie) bestaande uit academische en professioneledeskundigen, onafhankelijke deskundigen (inclusiefwaaronder een student), voert een externe evaluatie uit. Het zelfevaluatierapport vormt daarvoor de basis. Het panel bezoekt de desbetreffende instelling en praat met verschillende betrokkenen, waaronder het (bestuur, professoren/docenten, werkveld, studenten, en alumni, ...). DezeDe externe evaluatie resulteert in een beoordelingsrapport.
* Op basis van dit beoordelingsrapport neemt de NVAO een accreditatiebesluit.
** Bij een positief accreditatiebesluit is de opleiding geaccrediteerd voor een bepaalde periode.
** Bij een negatief accreditatiebesluit (en indien beroep tegen dit besluit wordt afgewezen) dient de opleiding te worden stopgezet.
** Bij een positief besluit onder voorwaarden is de opleiding geaccrediteerd maar moet ze binnen een beperkte tijd (1 tot 2 jaar) aan afgesproken voorwaarden voldoen.
 
== WatKritiek isop de accreditatie? ==
== Resultaat ==
De geaccrediteerde en door de overheid erkende opleidingen kunnen gemakkelijk teruggevonden worden in het [[Centraal Register Opleidingen Hoger Onderwijs]], kortweg CROHO (Nederland) en het [[Hogeronderwijsregister]] (Vlaanderen).
 
== Belang van accreditatie ==
De [[overheid]] hecht enorm veel belang aan het verkrijgen van [[accreditatie]]. Enkel geaccrediteerde opleidingen mogen door de overheid erkende Bachelor- en Masterdiploma's uitreiken en kunnen op overheidsfinanciering (bekostiging) rekenen. Ook het recht van studenten op studiefinanciering/studiebeurs hangt af van het studeren aan een geaccrediteerde opleiding.
Critici stellen dat accreditatie funest is voor de real-life kwaliteit van onderwijs en dat het een aspect is van de 'hyperbureaucratisering' van de academie en van de hegemonie van het marktdenken. Het gaat hierbij enkel over het Nederlandse HBO.<ref>[http://dare.ubvu.vu.nl/bitstream/1871/11005/1/Sociologia%20Internationalis.pdf Chris Lorenz on administrative reforms in the Dutch Universities]</ref><ref>[http://beteronderwijsnederland.net/files/active/0/meertens.pdf HBO-docent over het bureaucratisch proces]</ref>
 
In 2017 werd de NVAO genomineerd voor [[Meester Kackadorisprijs]] omdat de organisatie volgens de [[Vereniging tegen de Kwakzalverij]] wegduikt voor haar verantwoordelijkheid door de accreditatie van enkele hbo-masteropleidingen [[manuele therapie]]. Volgens genoemde vereniging is manuele therapie een vorm van [[kwakzalverij]].<ref>{{Citeer web|url=https://www.kwakzalverij.nl/nieuws/verloskundigen-organisatie-knov-krijgt-meester-kackadorisprijs-2017/|titel=Verloskundigen-organisatie KNOV krijgt Meester Kackadorisprijs 2017|bezochtdatum=2017-10-30|werk=Vereniging tegen de Kwakzalverij|taal=nl}}</ref>
 
== Externe links ==
* [http://www.hogeronderwijsregister.be/home Het Hogeronderwijsregister: (Vlaanderen)]
* [https://duo.nl/zakelijk/hoger-onderwijs/studentenadministratie/croho.jsp Centraal Register Opleidingen Hoger Onderwijs (Nederland)]
 
==Zie ook==
* [[Structuurdecreet]]
 
{{Appendix}}