Joegoslaviëtribunaal: verschil tussen versies

25 bytes toegevoegd ,  4 jaar geleden
k
red.; zin kon ook zonder verwijswoord
k (+cat.)
k (red.; zin kon ook zonder verwijswoord)
 
== Oprichting, gebouw en werkwijze ==
Sinds het begin van het uitbreken van de [[Oorlogen in Joegoslavië|Joegoslavische burgeroorlog]] (1991-1995) heeft hetdit conflict de [[internationale gemeenschap]] bezig gehouden. Op 25 september 1991 nam de [[VN Veiligheidsraad]] zijn eerste resolutie met betrekking tot het conflict aan. In [[Resolutie_713_Veiligheidsraad_Verenigde_Naties|resolutie 713]] sprak de Veiligheidsraad zijn bedenkingen uit met betrekking tot de schendingen van de [[staakt-het-vuren]]s van 17 en 22 september 1991.<ref>{{en}}[http://daccess-dds-ny.un.org/doc/RESOLUTION/GEN/NR0/596/49/IMG/NR059649.pdf?OpenElement VN Veiligheidsraad, 25 september 1991, Resolutie 713].</ref> In [[Resolutie_764_Veiligheidsraad_Verenigde_Naties|resolutie 764]] van 13 juli 1992 sprak de Veiligheidsraad zijn ongenoegen uit over de vele schendingen van het [[internationaal humanitair recht|oorlogsrecht]] en waarschuwde hij dat de daders van [[oorlogsmisdaden]] individueel aansprakelijk waren voor hun daden.<ref>{{en}}[http://unscr.com/files/1992/00764.pdf VN Veiligheidsraad, 13 juli 1992, Resolutie 764], paragraaf 10.</ref> Op 13 augustus 1992 nam de Veiligheidsraad [[Resolutie_771_Veiligheidsraad_Verenigde_Naties|resolutie 771]] aan. In deze resolutie veroordeelde hij wederom de vele schendingen van [[internationaal humanitair recht]] en met name de vele schendingen met betrekking tot burgers. De Veiligheidsraad veroordeelde specifiek diegenediegenen die zich schuldig hadden gemaakt aan [[etnische zuivering|etnische zuiveringen]] en de raad riep alle partijen op om onmiddelijkonmiddellijk alle gevechten te staken.<ref>{{en}}[http://unscr.com/files/1992/00771.pdf VN Veiligheidsraad, 13 augustus 1992, Resolutie 771], paragraaf 1, 2 en 3.</ref> Op 6 oktober 1992 kwam de Veiligheidsraad met [[Resolutie_780_Veiligheidsraad_Verenigde_Naties|resolutie 780]], waarin hij de [[Secretaris-generaal van de Verenigde Naties|VN Secretaris-secretaris-generaal]] [[Boutros Boutros-Ghali]] opriep om een onafhankelijke commissie van experten op te stellen, die belast werd met het verzamelen en doen van bevindingen met betrekking tot schendingen van het oorlogsrecht in het conflict.<ref>{{en}}[http://unscr.com/files/1992/00780.pdf VN Veiligheidsraad, 6 oktober 1992, Resolutie 780], paragraaf 2.</ref> Een van de aanbevelingen van de commissie van experts was het instellen van een internationaal tribunaal belast met de vervolging van schendingen van het oorlogsrecht.<ref>{{en}}[http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=s/25274 VN Secretaris-generaal, 10 februari 1993, Rapport S/25724]</ref> Naar aanleiding van dit rapport besloot de Veiligheidsraad op 22 februari 1993 in [[Resolutie_808_Veiligheidsraad_Verenigde_Naties|resolutie 808]] tot de oprichting van het Joegoslavië-tribunaal. De Veiligheidsraad droeg daarbij de Secretaris-generaal op om met een voorstel te komen voor het statuut van dit tribunaal.<ref>{{en}}[http://unscr.com/files/1993/00808.pdf VN Veiligheidsraad, 22 februari 1993, Resolutie 808], paragraaf 1-2.</ref> Op 3 mei 1993 kwam de Secretaris-generaal met het rapport waarin het statuut voor het Joegoslavië-tribunaal was vervat.<ref>{{en}}[http://www.icty.org/x/file/Legal%20Library/Statute/statute_re808_1993_en.pdf VN Secretaris-generaal, 3 mei 1993, Rapport S/25704], statuut van het Joegoslavië-tribunaal</ref>. Op 25 mei 1993 bekrachtigde de Veiligheidsraad het statuut in [[Resolutie_827_Veiligheidsraad_Verenigde_Naties|resolutie 827]] waarmee de oprichting van het Joegoslavië-tribunaal een feit was.<ref>{{en}}[http://unscr.com/files/1993/00827.pdf VN Veiligheidsraad, 3 mei 1993, Resolutie 827], paragraaf 1-3.</ref> Het tribunaal werd in [[Den Haag]] gevestigd, en was in grote mate gebaseertgebaseerd op de [[Internationaal_recht#Rechtsbronnen|algemene rechtsbeginselen der naties en de internationale gewoonte]].
 
Het tribunaal is gehuisvest in het [[Aegongebouw]] aan het Churchillplein, dat is aangekocht door de VN. Het gebouw is door de architect [[Ad van der Steur]] ontworpen (1951-1953) voor de verzekeraar EN/NEN, later Ennia, een rechtsvoorganger van [[Aegon]].
 
Het tribunaal bestaat uit drie kamers en één kamer voor [[hoger beroep]]. In de rechtszaal zijn de voertalen Engels en Frans, waar nodig met behulp van tolken. Getuigen en verdachten mogen in hun eigen taal spreken en alle stukken zijn beschikbaar in het [[Bosnisch]], [[Servisch]] en [[Kroatisch]].
 
== Jurisdictie ==
Volgens het oprichtingsstatuut heeft het tribunaal materielemateriële rechtsmacht op vier punten:
* Grove schendingen van de [[Verdragen van Genève]];
* Schendingen van de [[oorlogsmisdrijf|wetten en gebruiken van de oorlog]];