Bernard ter Haar (dominee): verschil tussen versies

176 bytes verwijderd ,  14 jaar geleden
alleen die zaken linken, die een meerwaarde voor het artikel hebben
Geen bewerkingssamenvatting
(alleen die zaken linken, die een meerwaarde voor het artikel hebben)
==Bibliografie==
===Publicaties met Ter Haar als auteur===
* [[1838]] - ''Joannes en Theagenes. Eene legende uit de apostolische eeuw''
* [[1840]] - ''Dichtregelen bij den dood van den hoogleeraar J.H. van der Palm, na het bijwonen zijner plegtige uitvaart, den 12en September 1840''
* [[1844]] - ''Huibert en Klaartje. Eene vertelling. Met 50 houtgravuren van Van Hove, Kachel en Weissenbruch. Geteekend door R. Caeyvanger. ’s-Gravenhage: K. Fuhri, 1844''
* [[1845|1845?]] - ''Taferelen uit de geschiedenis der kerkhervorming''
* [[1847]] - ''De St. Paulusrots. Dichtstuk; gevolgd door een naauwkeurig verhaal der schipbreuk van het Nederlandsch barkschip Jan Hendriks, in bloeimaand 1845, opgemaakt uit papieren van den scheespheelmeester J. Hanou Jz. En den opperstuurman H. Vierow''
* [[1848]] - ''De ware boven alles begeerlijke vrijheid door Christus verkrijgbaar. Leerrede over Johannes VIII:36''
* [[1849]] - ''Hollandsche bloei in schoone kunsten en wetenschappen, bij het sluiten van den Munsterschen vrede, twee eeuwen later beschouwd. Een voorlezing''
* [[1850]] - ''Verzameling van verspreide en onuitgegeven gedichten''
* [[1850]] - ''Het communisme onzer dagen''
* [[1851]] - ''Zangen van vroegeren leeftijd en nieuwe gedichten''
* [[1852]] - ''Woorden van troost en besturing in dagen van droefheid en rouw. Leerredenen''
* [[1853]] - ''Aanspraak aan Z.M. den Koning''
* [[1854]] - ''De geschiedenis der Kerkhervorming, in tafereelen. Een leesboek ter bevestiging der Protestanten in hun Christelijk geloof. Bekroond door het Haagsche genootschap tot verdediging der Christelijke Godsdienst''
* [[1854]] - ''Aurora''
* [[1854]] - ''De onwrikbare vastheid van het Godsgebouw. Afscheidsrede op 2 Timotheus II:19. Gehouden te Amsterdam, op den 11 Junij 1854 (uitgegeven ten voordeele van het Diaconie-Weeshuis te Amsterdam.)''
* [[1857]] - ''Gedichten. Nieuwe (4e) uitgave''
* [[1860]] - ''Oratio de historica religionis christianae indole, hodie ninium spreta, haud sine gavissimo damno contemnenda ac negligenda''
* [[1861]] - ''Noachs eerste offerande na de zondvloed. Leerrede over Genesis VIII:20a. Uitgesproken na het wijken van den watervloed, 17 Februari 1861''
* [[1862]] - ''Offergave. Verzameling van verspreide en onuitgegeven opstellen aan het gebied van kunsten en letteren ontleend. (Eene bijdrage tot den opbouw van de Kerk der Hervormden ten Enschedé.)''
* [[1864]] - ''Van God onze hulpe! Leerrede over Psalm 121: 1 en 2, ter godsdienstige opening van het akademiejaar''
* [[1864]] - ''Wie was Jezus? Tiental voorlezingen over „Het leven van Jezus door E. Renan,” na de opening der akademische lessen gehouden''
* [[1866]] - ''Gedichten. 3e verzameling''
* [[1867]] - ''De wachters op den morgen. Leerrede over Psalm CXXX vers 6b. Uitgesproken op 3 November 1867, op den 350sten gedenkdag der kerkhervorming''
* [[1870]]-[[1873]] - ''De historiographie der kerkgeschiedenis geschetst''
* [[1870]] - ''De slotsom eener veeljarige Evangeliebediening. Leerrede over 1 Timotheus 1:5 Uitgesproken 22 Mei 1870 in de Domkerk bij de gedachtenisviering zijnver veertigjarige evangeliedienst''
* [[1870]]-[[1876]] - ''Gedichten. Geïllustreerd door Nederlandsche schilders. Opgedragen aan Zijne Majesteit den Koning''
* [[1870]] - ''Wijsheid en oorlogswapen. Leerrede over Prediker IX: 18a. Uitgesproken 25 September 1870 in de Domkerk, ter godsdienstige opening van het academiejaar''
* [[1872]] - ''Utrecht in 1672. Eene historische voorlezing. Met aanteekeningen''
* [[1875]] - ''Afscheidsrede, uitgesproken bij zijn aftreden als hoogleeraar in de godgeleerdheid te Utrecht, den 17en December 1874''
* [[1876]] - ''Gedichten. Geïllustreerd door Nederlandse schilders''
* [[1878]]-[[1879]] - ''Gedichten (Volksuitgaaf.)''
* [[1878]]-[[1879]] - ''Kompleete gedichten''
* [[1879]] - ''Laatste gedichten''
 
===Publicaties met Ter Haar als redacteur of samensteller===
* [[1841]] - ''A. Hoogvliet, Abraham de aartsvader. Uitgegeven door B. ter Haar''
* [[1860]]-[[1869]] - ''Geschiedenis der Christelijke kerk in Nederland in tafereelen onder redactie van Bernhard ter Haar, W. Mollen en E. Swalue, m.m.v. […]. Met platen''
* [[1865]] - ''J. Steenmeijer, Nagelaten leerreden. Met een levensberigt van den ontslapene (uitgegeven door B. ter Haar en R. Benninck Janssonius)''
* [[1866]]-[[1868]] - ''C.G. Montijn, Geschiedenis der Hervorming in de Nederlanden. 2e druk. Uitgegeven door B. ter Haar''
* [[1896]] - ''F. Jacobs, Grieksch leesboek voor eerstbeginnenden en meergevorderden. Opnieuw bewerkt door B. ter Haar''
 
==Externe link==