Wikipedia:Niet dreigen met juridische actie - andere talen