Soteriologie

Soteriologie (van het Griekse σωτηρ, sootèr, 'redder') maakt deel uit van het vakgebied systematische theologie binnen de theologie. Soteriologie is de leer over de redding van de mens.

In het christendomBewerken

In het christendom leert men dat de mens zondig is. De mens kan zelf niets doen om zijn eigen heil te bewerken. Daarom zond God zijn eigen zoon Jezus Christus naar de wereld om de redding van de mensheid te bewerken. Deze redding kwam tot stand door de dood van Christus aan het kruis (wat herdacht wordt op de Goede Vrijdag), waarna hij weer levend werd (wat herdacht wordt met Pasen). Elke persoon die deze gebeurtenis accepteert, wordt gered. Dit gebeurt niet door eigen verdienste, maar door genade.

In de discipline 'soteriologie' wordt het wezen, de natuur, en het Bijbelse bewijs voor de redding van de mens bestudeerd. Deze discipline hangt nauw samen met de christologie, de leer over de persoon van Christus.