Heil betekent oorspronkelijk geluk en zegen. Het kan ook omschreven worden als redding en verlossing.

De meeste religies beogen het heil van de gelovigen en willen de mens een rijker en dieper leven schenken door hem te verlossen van leed en zonde.

ChristendomBewerken

In het christendom is het zieleheil (heil van de ziel) gelegen in de aanvaarding van de blijde boodschap van Gods heilige liefde en is het verbonden aan de sacramenten.

Zie ookBewerken