Sorood-e Shahanshahi Iran

"Sorood-e Shahanshahi Iran" of "De Keizerlijke saluut van Iran" was het nationale volkslied van Iran tijdens de Pahlavidynastie van 1933 tot aan de Islamitische Revolutie van 1979, toen het keizerrijk en daarmee het lied werd afgeschaft. De muziek is gemaakt door Davood Najmi Moghaddam, en de tekst is geschreven door M.H. Afsar.

De Koninklijke Iraanse vlag was een ander symbool van de Koninklijke Familie van Iran

Sorood-e Shahanshahi Iran was de nationale hymne, die de prestaties van de Sjah en zijn dynastie bezong. De koninklijke vlag van Iran, zoals hier afgebeeld, was een ander symbool van de Koninklijke Familie van Iran.

TekstBewerken

Perzisch origineel Transliteratie (UniPers) Nederlandse vertaling (uit het Engels!)

شاهنشاه ما زنده بادا
پايد کشور به فرش جاودان
کز پهلوی شـد ملک ایران
صد ره بهتر زعهد باستان
از دشمنان بودی پریشان
در سايه اش آسوده ایران
ايرانیان پيوسته شادان
همواره يزدان بود او را نگهبان

Šâhanšâhe mâ zende bâdâ
Pâyad kešvar be faraš jâvedân
Kaz Pahlavi šod molke Irân
Sad rah behtar ze ahde bâsetân
Az došmanân budi parišân
Dar sâye aš âsude Irân
Irâniyân peyvaste šâdân
Hamvâre Yazdân bovad urâ negahbân

Lang leve de Sjah, de Koning der Koningen
Moge zijn glorie ons land onsterfelijk maken
Want de Pahlavidynastie maakte Iran
Honderd maal beter dan waar het stond
Eens geteisterd door haar vijands woede
Heeft het nu vrede in zijn zeker beleid
Wij van Iran, verheugen ons in elk tijdperk
Oh, moge God hem beschermen, nu en in de eeuwigheid

Zie ookBewerken