Hoofdmenu openen

Slag bij Aquileia

veldslag in Italië

De slag bij Aquileia vond plaats in 340. Het was een veldslag tussen twee Romeinse legers, waarbij het ene leger aangevoerd werd door keizer Constantijn II, en het andere leger door zijn jongere broer Constans I, beide zonen van keizer Constantijn I. De slag werd gewonnen door Constans en Constantijn sneuvelde.

AchtergrondBewerken

Keizer Constantijn I had zijn opvolging niet goed geregeld. Na zijn dood was de troon drie maanden onbezet. Uiteindelijk werden zijn drie zoons in Pannonië tot keizers uitgeroepen. Constantijn II zou over Gallië, Brittannië en Spanje regeren, Constans I kreeg Italië, Africa en Illyrië en Constantijn II zou over het oostelijke deel regeren. Daarbij kwamen ze overeen dat Constantijn II als oudste als regent zou optreden over Constans die nog een tiener was.

In het voorjaar van 340 kwam het tot een openlijke ruzie tussen Constantijn en Constans over het bestuur van Italië. Constantijn verzamelde een leger en trok op tegen zijn jonger broer. Vanuit Gallië viel hij Noord-Italië binnen. Constans die op dat moment in Moesië verbleef stuurde troepen vooruit. In de buurt van Aquileia legden deze een hinderlaag voor Constantijn. Deze werd met enkele handlangers omsingeld en gedood. Zijn lichaam vond men terug in de rivier de Alsa.

BronnenBewerken

Romeinse oorlogen

Oorlogen van de Romeinse Republiek · Romeins-Etruskische Oorlogen · Romeins-Aequische Oorlogen · Latijnse Oorlog · Romeins-Hernicische Oorlogen · Romeins-Volscische Oorlogen · Samnitische oorlogen · Pyrrhische Oorlog · Punische oorlogen (Eerste, Tweede, Derde) · Illyrische Oorlogen (Eerste, Tweede, Derde) · Macedonische Oorlogen (Eerste, Tweede, Derde, Vierde) · Romeins-Seleucidische Oorlog · Aetolische Oorlog · Galatische Oorlog · Romeinse Verovering van Hispania (Eerste Celtiberische Oorlog, Lusitanische Oorlog, Numantische Oorlog, Sertorische Oorlog, Cantabrische Oorlogen) · Achaeïsche Oorlog · Oorlog tegen Jugurtha · Cimbrische Oorlog · Servilische Oorlogen (Eerste, Tweede, Derde) · Bondgenotenoorlog · Sulla's Burgeroorlogen (Eerste, Tweede) · Mithridatische oorlogen (Eerste, Tweede, Derde) · Gallische Oorlog · Romeinse expedities naar Britannia · Burgeroorlog tussen Pompeius en Caesar · Einde van de Republiek (Slag bij Mutina, Burgeroorlog tegen Brutus en Cassius, Siciliaanse Opstand, Perusiaanse Oorlog, Burgeroorlog tussen Antonius en Octavianus)

Oorlogen van het Romeinse Keizerrijk · Germaanse Oorlogen (Teutoburgerwoud, Marcomannenoorlog, Alemannische Oorlogen, Gotische Oorlog, Visigotische Oorlogen) · Romeinse verovering van Britannia · Boudicca · Armenische Oorlog · Vierkeizerjaar · Joodse Oorlog · Dacische Oorlogen · Romeins-Parthische oorlog · Romeins-Perzische oorlogen · Burgeroorlogen van de derde eeuw · Val van het West-Romeinse Rijk