Semester

periode van een half studiejaar

Een semester (Latijn: sex: "zes" en mensis: "maand") is een periode van een half (studie)jaar. Letterlijk is een semester dus zes maanden.

De term wordt met name gebruikt in het onderwijs; in de praktijk duurt de periode daar korter dan 6 maanden doordat de zomervakantie niet mee telt.

Zie ook bewerken